Sunrise Development - ოთახები

სტუდიო

აპარტამენტები

45.2 მ2
აივანი
room
1 ოთახი
სააბაზანო

Sunrise Development-ის უდიდესი უპირატესობაა მომხმარების ინტერესებსა და ხარისხზე ორიენტირებული მშენებლობა

სართული ბინა სივრცე კვ. მ ფასი
3 ბინა 3 35.05 მ2 1815 ₾
3 ბინა 6 36.07 მ2 1815 ₾
3 ბინა 7 36.07 მ2 1815 ₾
3 ბინა 9 27.88 მ2 1815 ₾
3 ბინა 17 40.1 მ2 1815 ₾
3 ბინა 19 45.2 მ2 1815 ₾
3 ბინა 20 51.81 მ2 1815 ₾
3 ბინა 21 43.16 მ2 1815 ₾
3 ბინა 22 48.47 მ2 1815 ₾
3 ბინა 23 45.2 მ2 1815 ₾
3 ბინა 26 50.05 მ2 1815 ₾
5 ბინა 59 38.94 მ2 1815 ₾
6 ბინა 96 36.29 მ2 1815 ₾
13 ბინა 270 31.61 მ2 1914 ₾
13 ბინა 265 36.25 მ2 1914 ₾
16 ბინა 347 31.57 მ2 1980 ₾
17 ბინა 374 31.61 მ2 1980 ₾
17 ბინა 372 31.57 მ2 1980 ₾
17 ბინა 371 38.94 მ2 1980 ₾
19 ბინა 420 31.61 მ2 2046 ₾
22 ბინა 484 36.29 მ2 2211 ₾
24 ბინა 540 36.25 მ2 2211 ₾