Sunrise Development - ოთახები

სტუდიო

აპარტამენტები

38.94 მ2
აივანი
room
1 ოთახი
სააბაზანო

Sunrise Development-ის უდიდესი უპირატესობაა მომხმარების ინტერესებსა და ხარისხზე ორიენტირებული მშენებლობა

სართული ბინა სივრცე კვ. მ ფასი
5 ბინა 60 38.94 მ2 1510 ₾
9 ბინა 179 36.25 მ2 1599 ₾
9 ბინა 171 36.29 მ2 1599 ₾
9 ბინა 165 36.25 მ2 1599 ₾
10 ბინა 190 36.25 მ2 1599 ₾
10 ბინა 185 36.29 მ2 1599 ₾
11 ბინა 229 36.25 მ2 1599 ₾
11 ბინა 220 33.93 მ2 1599 ₾
11 ბინა 215 39.25 მ2 1599 ₾
11 ბინა 209 38.94 მ2 1599 ₾
11 ბინა 208 38.64 მ2 1599 ₾
13 ბინა 265 36.25 მ2 1599 ₾
13 ბინა 261 34.92 მ2 1599 ₾
13 ბინა 260 36.29 მ2 1599 ₾
14 ბინა 299 33.93 მ2 1599 ₾
14 ბინა 290 39.25 მ2 1599 ₾
14 ბინა 285 38.94 მ2 1599 ₾
14 ბინა 284 38.94 მ2 1599 ₾
16 ბინა 340 36.25 მ2 1658 ₾
17 ბინა 359 36.29 მ2 1658 ₾
18 ბინა 390 36.25 მ2 1717 ₾
19 ბინა 415 36.25 მ2 1717 ₾
20 ბინა 440 39.25 მ2 1865 ₾
21 ბინა 461 34.92 მ2 1865 ₾
21 ბინა 460 36.29 მ2 1865 ₾
21 ბინა 459 36.29 მ2 1865 ₾
21 ბინა 458 34.92 მ2 1865 ₾
22 ბინა 486 34.92 მ2 1865 ₾
22 ბინა 485 36.29 მ2 1865 ₾
22 ბინა 483 34.92 მ2 1865 ₾
23 ბინა 511 34.92 მ2 1865 ₾
24 ბინა 540 36.25 მ2 1865 ₾
24 ბინა 536 34.92 მ2 1865 ₾
24 ბინა 535 36.29 მ2 1865 ₾
24 ბინა 534 36.29 მ2 1865 ₾